Slider 1

Hydroizolačné fólie

Hydroizolačné fóliové systémy podľa svojho zloženia a hrúbky určené pre izoláciu spodných stavieb, podlahových plôch výrobných, skladovacích a obchodných hál, vodorovných konštrukcií, základových vaní, skládok, nádrží...

Viac informácií
Slider 2

Geotextílie

Netkané geotextílie so širokým spektrom využitia v pozemnom a inžinierskom staviteľstve (ako ochrana izolačných systémov pred mechanickým poškodením, ako separácia vrstiev zemnej konštrukcie).

Viac informácií
Slider 3

Prírodné materiály

Jutové a kokosové geotextílie, plachty, vrecia, viazacie pásky, motúzy

Viac informácií
slider 4

Geomreže do asfaltu

Výstužné geomreže do asfaltových povrchov vyrábaných tkaním z vysoko pevnostných sklených vlákien.

Viac informácií
slider 5

Monolitické geomreže

Tuhé extrudované PP monolitické dvojosové geomreže určené pre zvýšenie nosnosti podložia a ostatné vystužené zemné konštrukcie.

Viac informácií
Slider 6

Geobunkový systém

Perforované geobunkové systémy vytvárajúce tuhý podklad s vysokou ohybovou pevnosťou, ktorý pri pozdĺžnom rozložení záťaže funguje ako polotuhá doska.

Viac informácií