HDPE s perforáciou 440-050

HDPE s perforáciou 440-050

HDPE s perforáciou 440-050

Kód produktu: 02054

V prípade záujmu o daný produkt nás prosím kontaktujte

Geobunkové systémy sú vyrobené z vysokohusteného polyetylénu  (HDPE) prípadne z kompozitného materiálu na báze polyetylénu (Neoloy - Neoweb). Vysokohustotný polyetylén (HDPE) vyniká nad ostatnými materiály hlavne odolnosťou k chemickým latkám a v podstate neobmedzenom životnosťou pri zabudovaní do zeme v celom rozsahu pH.

Svojim spevňovacím účinkom geobunkový systém zabraňuje šmykovému porušeniu a deformácii sypaných a vrstvených konštrukcií. Systém stabilizuje plnivo, umožní rozloženie záťaže v plastických zeminách, stabilizuje nespevnené vozovky.
Systém vytvára tuhý podklad s vysokou ohybovou pevnostou, ktorý pri pozdĺžnom rozložení záťaže funguje ako polotuhá doska. Kontaktné napätie na podloží sa tak významne zmenší a hrúbka násypového materiálu v porovnaní s neupravenou a nevystuženou konštrukciu je možné znížiť až na polovicu. Zároveň perforácia stien buniek zvyšuje uhol trenia medzi plnivom a stenou, umožňuje pozdĺžny odtok vody v prípade saturovaných zemín a zníži negatívny vplyv zadržovania vody na málo priepustnom podloží.
Systém je vhodný tiež ako protierózna ochrana povrchov svahov a vodných kanálov, kde svojimi vlastnostami stabilizuje a udržuje vrchnú vegetačnú vrstvu.
Z geobunkového systému je tiež možné vytvárať oporný konštrukční systém strmých svahov či oporných stien, ktorý vyniká konštrukčnou flexibilitou a prirodzeným vzhľadom vďaka ľahkej implementácii vegetácie.
Povrch materiálu stien jednotlivých buniek je vrúbkovaný kvôli zlepšeniu trecích vlastností medzi výplňovým materiálom a stenou bunky (tzv. aggregate lockup), čo v konečnom dôsledku umožňuje lepšie roznášanie síl a stabilitu celej konštrukcie. Steny buniek sú opatrené dômyselne rozmiestenými radami otvorov, ktoré zaisťujú drenážnu funkciu - ľahký prietok vody medzi jednotlivými bunkami. To je dôležité z hľadiska stability celého systému hlavne pri použití na svahoch.
V prípade zatrávnenia povrchu konštrukcie umožní perforácia voľný priechod vody, tak aj živín a mikroorganizmov z bunky do bunky. Zároveň je umožnené prerastanie koreňov, čo vedie k vytvoreniu optimálnych podmienok pre rast vegetácie a tím aj spevnenie celej konštrukcie.

 

Geobunkový spevňovací systém je možné s výhodou použiť pre tieto aplikácie:

Základové vankúše a podkladané vrstvy
Polotuhá doska, ktorú bunkový systém vytvára, rovnomerne roznáša zaťaženie a znižuje kontaktné napätie na podložie. V zrovnaní s neupravenými konštrukciami je možné zmenšiť hrúbku vrstiev až o 50% alebo použiť menej vhodné materiály. V prípade saturovaných zemín umožňuje perforácie buniek pozdĺžny odtok vody a zníži negatívny vplyv zadržovania vody na málo priepustnom podloží. Ideálne riešenie pre skladiská, železničné násypy, prístupové cesty, podklady vozoviek, základové rošty a pätky.

 

Oporné zemné konštrukcie
Systém je možné použiť ako plnohodnotný oporný konštrukční systém pre steny, ktorá vyhovuje všetkým stavebným požiadavkám. Vo vodorovných terasách vnútorných buniek je možný rast vegetácie a je tak vytvorení prirodzený vzhľad. Systém umožňuje vytvárať pomerne strmé čelné plochy a pri zachovaní štrukturálnej stability bezpečne zachycuje šmykové sily osve na stlačiteľnom a nestabilnom podloží. Perforované bunky s vhodným plniacim materiálom eliminujú potreby zložitých odvodňovacích systémov a výstavba stien je tak hospodárnejšia.

 

Ochranný systém svahov a vodných kanálov
Perforované bunky zvyšuje tvarovú stabilitu svahovaných konštrukcií a kanálov. Je tak zaistené paralelné odvodnenie materiálu výplne a zároveň obmedzené presúvanie a zosun materiálu po svahu dole. Vzájomné prerastanie koreňového systému stabilizuje povrch voči krátkodobému pôsobeniu napr. prívalovej vody. Ideálne pre ochranné obklady brehov, konštrukcie zárezov a násypov kanálov a hrádzí, ochranné bariéry skládok, výsypky a hrádze obecne.

 

Vodné nádrže, skládky odpadu
Geobunkový systém spoločne s izolačným systémom tvoreným geomembránou či bentonitovou rohožou tvorí nepriepustný chránený povrch. Geobunkový systém je ideálny k fixácii materiálu – ochranné vrstvy izolačných systémov predovšetkým pri aplikácii na svahoch. Štrková výplň buniek – napr. u skládok odpadov – umožní vytvoriť drenážnu vrstvu pre zber a odvod vody.

 

V prípade potreby a pre zaistenie vnútornej stability strmých svahov a oporných stien sa dá celú konštrukciu geobunkového systému doplniť o výstužné prvky – geomreže, poprípade tkanej výstužnej textílie, tak aby bolo dosiahnuté požadovaných hodnôt stability, distribúcie síl, únosnosti a obmedzení deformácie. Kombináciou vynikajúcich vlastností geobunkového systému a vlastností použitých výplňových materiálov a výstužných geosyntetík sa dá vytvoriť armovanú zemnú dosku s požadovanými vlastnosťami pre následné založenie stavby.

Geobunkový systém sa úspešne využíva na svahoch a obecne všade tam, kde sklon svahu prevyšuje uhol vnútorného trenia použitých materiálu a hrozí tak ich nestabilita.

 

Rozteč zvaru (mm): 440
Výška bunky (mm): 50
Rozmer sekcie (m): 3.5x6.5

Produkt bol úspešne pridaný do košíka.